Johan Akkerman

Rampjaar 1672

Rampjaar 1672
Rampjaar 1672

Rampjaar 1672 – Museum De Waag – Deventer

Precies 350 jaar geleden was het Rampjaar voor Nederland. Museum De Waag presenteert de tentoonstelling ‘Het verraad van Deventer. Rampjaar 1672’, waarin het beleg en de overgave van de stad centraal staat.

De tentoonstelling toont de belegering van Deventer door de Duits-Franse overmacht. De vorst-bisschop van Munster, Bernard von Galen alias ‘Bommen Berend’, dreigde met zijn gevreesde kanonnen, mortieren en brandbommen de stad in vuur en vlam te zetten. Toen Deventer zich niet overgaf liet hij de stad van drie zijden beschieten. Burgemeester Hendrick Nilant zag daarom geen andere oplossing dan de stad al een dag na belegering over te geven.

Voor het tentoonstellingsconcept voor deze tentoonstelling heb ik samen met De Waag gekozen om de werktafel van een Magistraat centraal te stellen, hierop ligt het dilemma over vrede of verzet.

Hier rondom zien we wanden met de verschillende thema’s, en een projectie van de stadsplattegrond met animatie van gebeurtenissen tijdens het Rampjaar.

Integraal door de hele opstelling spelen zich audioverhalen af.
Naast het concept verzorgde ik ruimtelijk en grafische vormgeving.

Voor deze tentoonstelling is samengewerkt met: 
Museum De Waag 
Studio Z
De Mannen Zonder Pak 
Bruno van Hooijdonk


Etty Hillesum Centrum

Etty Hillesum Centrum ‘Laboratorium voor de samenleving’

Het Etty Hillesum Centrum in Deventer kwam naar mij toe met de wens hun tentoonstelling te vernieuwen. Zowel op inhoud en vorm 
De vraag was om de tentoonstelling zowel op vorm als inhoud te vernieuwen.
De zaalindeling moet naast de tentoonstelling ook ruimte bieden voor voorstellingen, lezingen etc.

Uitgangspunt van de nieuwe tentoonstelling is ‘Laboratorium voor de samenleving’ In brainstormsessies heb ik samen met het centrum onderzocht wat dit laboratorium in kan houden en thema’s ontwikkelt voor de tentoonstelling.

Na het vaststellen van het concept is de vormgeving van de themakasten verder uitgewerkt in samenwerking met meubelmaker Dirk Ettema.
Medio September zullen alle themakasten gereed zijn.

 

Kees de Kort, Ikonenmuseum

Kees de Kort | Ikonen, Ikonenmuseum Kampen

Voor een gezamenlijk project van het Ikonen museum Kampen, Bijbels Museum en het Zierikzee stadsmuseum ben ik gevraagd om de grafische vormgeving te verzorgen voor de reizende tentoonstelling van ‘Kees de Kort|Ikonen’

Het affiche (Key-Visual) vertelt in frisse layout over de boeiende combinatie van Russische iconen met het iconische werk van Kees de Kort.
Voor de zaaltekst heb ik me laten inspireren door de rode kaders en gouden vlakken die meestal als omlijsting van iconen te zien zijn.

De bijschriften zijn gegroepeerd geplaatst, hierdoor leest het als verhaal en zorgt het voor een rustig wandbeeld.
Alle teksten staan op panelen schuin tegen de wand mat hierachter gekleurde vlakken. (verzorgd door tentoonstellingsvormgever Theo van Tienhoven) 

Eerst is de tentoonstelling in Kampen te zien daarna reist deze door naar Amsterdam en Zierikzee.

M1672 Groenlo

Museum 1627 Groenlo

De kogel is door de kerk..

Begin september won ik de pitch voor de ontwikkeling van een nieuw museum over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek. Het concept hiervoor ontwikkelde ik met mediaproducent
Paul van der Ham en Sara van Gennip van Kasko.

Uit het juryrapport: “In het ontwerp van Johan Akkerman en iGlow zijn heden en verleden, storytelling en presentaties in goede balans.
De journalistieke aanpak biedt een kans om de bezoekers een eigen verhaal te laten vormen vanuit alle inzichten. Het gebouw en de objecten worden hierbij interactief ingezet. Daarnaast is er aansluiting met informatievoorziening in de omgeving.“ We zijn inmiddels gestart met de ontwerpfase.

Inmiddels is het schetsplan ontwikkeld voor de inrichting van het museum. Minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van ‘het verhalende aspect’ waarbij audio een grote rol speelt. We beelden niet alles uit in dit project, maar combineren historische objecten met audio die samen de verbeelding aanzetten in het hoofd van de bezoeker.

Op drift, Museum de Waag

Op Drift, De Waag – Deventer verhaal  

In opdracht van Deventerverhaal heb ik i.s.m. PolakVanBekkum de tentoonstelling ‘Op drift’ samengesteld, een tentoonstelling voor Museum De Waag in Deventer.

De Collectie Knecht-Drenth, diende als uitgangspunt.  De collectie behandelt het veranderde landschap vanaf 1900. Het rijke overzicht van de Collectie Knecht-Drenth biedt veel interessante aanknopingspunten. In het kader van de IJsselbiënnale is kunstenaarsduo Polak Van Bekkum uitgenodigd. Zij hebben de opdracht gekregen om met een nieuw werk een verbinding te leggen tussen De Collectie Knecht-Drenth en de hedendaagse kunst.

PolakvanBekkum kozen na inzien van de collectie voor het thema ‘Sporen’ Op basis hiervan heb ik de definitieve selectie van werken gemaakt en de tentoonstelling op de begane grond ingericht. Door het toepassen van quotes rond het thema ‘Op drift’/landschap wordt de bezoeker gestimuleerd tot eigen beelden over het begrip ‘landschap’. De quotes en de beeldtaal zorgen voor een verbindende lijn door de zalen.

Als verdiepingsslag heb ik in samenwerking met Wim Eikelboom een podcast geproduceerd bij de tentoonstelling.

Tentoonstellingsbouw werd verzorgd door Kunst}werk

Scholma, Theodorakapel

Klaas Scholma – Theodorakapel

Voor een tentoonstelling met werk van de overleden kunstenaar Klaas Scholma ontwikkelde ik de zaalindeling en een budget presentatiesysteem in de Theodorakapel in Zwolle.

Het aantal werken heb ik hiervoor in kaart gebracht en teruggebracht tot een aantal waarbij er voldoende ruimte overbleef om de werken op een te afstandje te bekijken.
In het midden staan twee rijen die een verhaal vormen. Voor de nissen in de zijwanden zijn series opgesteld.

Op het balkon achterin de kerk is een beamer presentatie ingericht met zicht op de zaal.

Werkkamer van Lely, Batavialand

Werkkamer van Lely – Batavialand

Voor Batavialand in Lelystad ontwierp ik de tijdelijke tentoonstelling  ‘De werkkamer van Lely’.
Omdat de tentoonstelling een eenheid vormt met de film in de filmzaal is mij gevraagd deze tentoonstelling een plek te geven in de doorgang voor de filmzaal. Ik heb hier een ruimte gecreëerd  door een L-wand te plaatsen. Met een klein budget en bestaande vitrines heb ik een indeling gemaakt, wanden en drukwerk vormgegeven. In de vormgeving is rekening gehouden met de  meertaligheid van de tentoonstelling.

Wand richting filmzaal
Detail vitrine werkkamer van Lely
Wand richting filmzaal
Achterzijde tentoonstellingswand met Introtekst
Tentoonstelling plattegrond Werkkamer van Lely

bericht@johanakkerman.nl

0614956782

Buxtehudestraat 42
8031KW Zwolle

KvK: 71780920

Wand richting filmzaal